გუნდი და მომხმარებელი

Mydo გუნდი

Გუნდიიქმნება ყველა წევრის გაერთიანებით საწარმოს დაკავშირებული მუშაობის გამო.მას აქვს ურთიერთგავლენის ურთიერთქმედება ქცევაში, ფსიქოლოგიურად აცნობიერებს სხვა წევრების არსებობას და აქვს ურთიერთმიკუთვნებულობისა და შრომის სულისკვეთება.მიზანია საწარმოს საერთო წარმატების მიღწევა.

მენეჯერებიარიან კორპორატიული კულტურის გამავრცელებლები, სისტემების შემსრულებლები, გუნდური ამოცანების დამგეგმავები და გადაწყვეტილების მიმღები, გუნდური პასუხისმგებლობის მატარებლები, კომუნიკატორები და ხიდები გუნდსა და საწარმოს ტოპ მენეჯმენტს შორის და პრომოუტერები და კოორდინატორები გუნდის ჯანმრთელობის ატმოსფეროს.

Კომუნიკაციაშეიძლება მიიღოს სხვადასხვა ფორმები.მენეჯერებს შეუძლიათ დროულად მიაღწიონ შიდა ინსტიტუტების ჰარმონიას ცალკეული შეხვედრების ან ინდივიდუალური გაცვლის გზით.კომუნიკაცია არ უნდა განხორციელდეს მხოლოდ შიდა, არამედ ჰორიზონტალურად უნდა იყოს კომუნიკაცია გარე პირდაპირ დაკავშირებულ გუნდებთან, რათა ხელი შეუწყოს ჰარმონიას გარე ინსტიტუტებთან.კარგ კომუნიკაციას შეუძლია გუნდის წევრები უფრო მჭიდროდ დააკავშიროს და გუნდის მშენებლობის ჰარმონიის საფუძველია.

Გუნდისათევზაო ბადეს ჰგავს.თითოეული ბადე თავის პოზიციაზე განსხვავებულ როლს ასრულებს.მეტი ბადის არსებობა არ შეიძლება იგნორირებული იყოს, რადგან ერთ ბადეს შეუძლია თევზაობა.გუნდის წევრები სათითაოდ არის ბადეები და თითოეულ წევრს აქვს საკუთარი პოზიცია. გუნდის წევრები სათითაოდ არის ბადეები და თითოეულ წევრს აქვს საკუთარი პოზიცია.მაღალი წარმადობის გუნდი უნდა იყოს მთლიანობა სრული თანმიმდევრობით, ურთიერთნდობითა და წევრებს შორის თანამშრომლობით.იმისათვის, რომ უკეთესი თამაში მივცეთ გუნდის ინტელექტს და ინტელექტს და მივაღწიოთ გუნდის ეფექტურობას.შეკრულობის კიდევ ერთი მაგალითი, თქვენ ნახავთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მარტივად დაარღვიოთ ჩოპტიკის წყვილი.მაგრამ თუ ათი წყვილი ჩოპსტიკი ერთად მოვაყაროთ, მათი გატეხვა შეუძლებელია.ასეთი შეკრულობით გუნდი უძლეველი გუნდი იქნება, მას შეუძლია ნებისმიერი სირთულის დაძლევა.

კლიენტებთან ურთიერთობა

Ურთიერთობამომხმარებელსა და კომპანიას შორის არის ურთიერთდაწინაურების, ორმხრივი სარგებლობის და მომგებიანი შედეგების თანამშრომლობითი ურთიერთობა.კერძოდ, მაღალი ხარისხის ძირითად მომხმარებლებთან თანამშრომლობას შეუძლია არა მხოლოდ გააუმჯობესოს ჩვენი სერვისის ცოდნა, გააუმჯობესოს ჩვენი მენეჯმენტის დონე, გააუმჯობესოს ჩვენი სერვისის სისტემა, არამედ მოგვიტანს მდიდარი მოგება.

მქონე ამნიშვნელოვანი დაბუჟებამომხმარებელთა რიცხვი არის საწარმოების გადარჩენისა და განვითარების საფუძველი.აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მუდმივად შეხვიდეთ პოტენციურ მომხმარებლებზე და მოიგოთ ახალი მომხმარებლები, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოთ მომხმარებლების დაკარგვა.გარდა ამისა, ძალისხმევა უნდა განხორციელდეს ძველი მომხმარებლების შესანარჩუნებლად.ვინაიდან ახალი მომხმარებლის შემუშავების ღირებულება ხუთჯერ აღემატება ძველი მომხმარებლის შენარჩუნებას, ძველი კლიენტების შენარჩუნებამ შეიძლება დაზოგოს ახალი მომხმარებლების მოპოვების ხარჯები.გარდა ამისა, ძველი მომხმარებლები ნაკლებად მგრძნობიარენი არიან კმაყოფილებაზე მოქმედ ძირითად ფაქტორებზე, როგორიცაა ფასი, უფრო ტოლერანტული არიან საწარმოებისა და მათი პროდუქტების ზოგიერთი შეცდომის მიმართ.ამიტომ, ძველი მომხმარებლების შენარჩუნებას შეუძლია სხვადასხვა სარგებელი მოუტანოს საწარმოებს.ამიტომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ დაკარგული მომხმარებლებისთვის.ერთის მხრივ, შეამცირეთ მომხმარებლების დანაკარგი, მეორე მხრივ, დაე, დაკარგული მომხმარებლები კვლავ გახდნენ საწარმოს მომხმარებლები.

გახანგრძლივება კლიენტებთან ურთიერთობისას, ჩვენ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ მომხმარებელთან ურთიერთობის სასიცოცხლო ციკლის საშუალო ხანგრძლივობა მომხმარებელთა ლოიალობის კულტივირებით, ღირებული მომხმარებლების შენარჩუნებით, მომხმარებელთა დანაკარგის შემცირებით და პოტენციური ღირებულების მქონე ურთიერთობების მოხსნით, მომხმარებლებთან გრძელვადიანი ურთიერთობების განვითარება და ძველი მომხმარებლების სამუდამოდ შენარჩუნებით.

თუ საწარმოებისურთ მიიღონ გრძელვადიანი კონკურენტული უპირატესობა, მათ უნდა შეინარჩუნონ კარგი კლიენტებთან ურთიერთობა.ეს მუდმივი კარგი ურთიერთობა მომხმარებლებთან თანდათან იქცა საწარმოების ძირითად კონკურენტუნარიანობად.მომხმარებელთან ურთიერთობის გაძლიერებისას საწარმოებმა არა მხოლოდ უნდა მიაქციონ ყურადღება ურთიერთობის მატერიალურ ფაქტორებს, არამედ გაითვალისწინონ ურთიერთობის კიდევ ერთი მახასიათებელი.ანუ კლიენტების გრძნობები და სხვა არამატერიალური ემოციური ფაქტორები.ახალი მომხმარებლების შესაქმნელად, ძველი მომხმარებლების შესანარჩუნებლად, მომხმარებელთა კმაყოფილების და ლოიალობის გასაუმჯობესებლად, რათა გაუმჯობესდეს მომხმარებლის ღირებულება და მოგება.